Liên hệ

12 Tôn Đản, P.13, Quận 4, TP.HCM.
08-3941 2431 · 3941 2441
Info@satake.vn
www.satake.vn
Huỳnh Hoàng Chiến

Huỳnh Hoàng Chiến
TP. Kỹ thuật
ĐT: 090 888 6647

Nguyễn Thị Kiều Diễm

Nguyễn Thị Kiều Diễm
P. Giám đốc - phụ trách kinh doanh
ĐT: 093 964 6858

SATAKE TOÀN CẦU
Thông tin đặt hàngX
Dòng máy mới nhất !